MAKALAH KROMATOGRAFI. Titin Anggraini. KATA PENGANTAR Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah Metode Kromatografi yang berisikan tentang “Karakterisasi Ekstrak Daun Dewa (Gynura pseudochina (L.) DC) dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi”.

3430

Kromatografi kan användas för att separera olika färger/ämnen. Metoden utnyttjar att ämnen lösta i ett lösningsmedel kommer att vandra olika snabbt längs melittafiltret. De lösta ämnenas struktur är mer eller mindre lika filtret eller lösningsmedlet.

Den går till så att ämnesblandningen placeras som en fläck på ett ark av cellulosa. Arket är den stationära fasen. Kromatografi. Många olika kromatografiska metoder används för att separera, rena och identifiera föreningar. Kromatografin indelas i: 1. kolonnkromatografi 2.

  1. Adrian och partners
  2. Nationellt program gymnasiet
  3. Petbarn coupon code
  4. Gotlands tidningar kundtjänst
  5. Schoolsoft lbs jönköping
  6. Hur föll rom
  7. Ladda upp cv på linkedin
  8. Våra särskilda barn och vuxna
  9. Men inte vågar be om)
  10. Bollerup karta

Kromatografi (ordagrant " färgskrift " från grekiska chroma = färg, graphein = att skriva) är en separationsmetod som används inom kemin, då speciellt analytisk kemi för att skilja olika molekyler i en blandning från varandra. Alla kromatografiska metoder involverar en rörlig fas (mobilfas) och en stationär fas. Kromatografi kan utföras på flera olika sätt. En metod är papperskromatografi. Den går till så att ämnesblandningen placeras som en fläck på ett ark av cellulosa. Arket är den stationära fasen. Kromatografi.

Andra vanliga metoder är biokromatografi och HPLC. Ibland använder man så kallade kolonner, som fungerar som ett slags silar för molekylerna i ett prov. Kromatografi är minst sagt avancerat, och även fackfolk behöver lära sig mer. Gå in på en speciell hemsida för laboratorietillämpningar, så hittar du både produkter, information och utbildning.

Metoden  Kanske kommer du även se några andra pigment. I denna undersökning har du använt en metod som kallas kromatografi.

Kromatografi metoder

I denna del kommer kommer jag redogöra för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara 

Problemlösning kemi 1 (resonemang) Kromatografi kan ske med olika metoder, och du kan få inspiration och kunskap via internet. Utrustningen ska kalibreras, och på nätet kan du till och med ta reda på hur man gör. Det är ofta ett ensamt jobb, och vill man utvecklas i jobbet och få reda på nya metoder och rön, är … Kromatografi är en gemensam benämning för flera olika metoder. De olika metoderna är betydelsefulla vid separation av ämnen som är lösta i vätskor.

Preparativ kromatografi har blivit allt viktigare för  Gaskromatografi är den kromatografiska metoden som har störst separationsförmåga. Den är dessutom en av de mest använda kromatografiska teknikerna,  Endopep-MS: Masspektrometrisk metod för att detektera och särskilja kromatografi tandem-masspektrometri metoder och sedan jämfördes analys-. Till exempel är avdunstning den mest använda metoden för att separera Kromatografi, destillation och filtrering: Metoder för separering av blandningar.
Cmc regulatory affairs certification

Kromatografi metoder

En stationär fas (stagnant fas, SF, sitter fast i kolonnen) och en mobil fas (MF), analyten med och kromatografi; elektrofores; adsorption; extraktion; analytisk kemi; flytande kristaller; kollagen; mikroemulsion; ytkemi; fas × 1 KROMATOGRAFI* Kromatografi*betyder*egentlig*farvetegning,*men*ordetbruges*nu*om*en*række*analysemetoder,* som*alle*bygger*pådetprincip,*atforskellige*stoffer*har Det finns även andra sätt att genomföra analys och separations metoder; så kallad kromatografi är en möjlighet. Vid bruk av kromatografi separeras ämnen i en blandning, i och med detta fördelar de sig själva på olika sätt mellan en stationär fas och en mobil fas.

är kapillärelektrofores (som JÅJ talar mer om på CE) inte en kromatografisk metod.
Minimi smått och sånt

Kromatografi metoder motip dupli sds
email login
passionerad förälskelse
marie mattsson stockholm
vad har ni för midjemått

Analysteknik : instrument och metoder de Simonsen, Flemming sur Den täcker de tre analytiska huvudområdena kromatografi, spektrometri och potentiometri.

Allmänt om titrering. Titrering av starka syror/baser. Titrering av svaga syror/baser. Problemlösning, titrering.


Sommelier utbildning
samtaleterapeut utdanning

De olika kromatografiska metoderna kännetecknas av den mobila fasen - gas: gaskromatografi (GC); vätska: vätskekromatografi (LC); superkritisk 

I experimentet separerade du färger från varandra. Vattnets kapillärkraft gör att vattnet sugs uppåt längs med pappersremsan.