Nationella och individuella program. Det finns nio nationella program inom gymnasiesärskolan. De är alla yrkesförberedande med syfte att förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder även för fortsatta studier på till exempel folkhögskola.

8817

Härnösands gymnasium erbjuder de flesta nationella program, introduktionsprogram, nationella idrottsinriktningar och gymnasiesärskola. Om gymnasiet.

Det kan också vara ett individuellt anpassat program på 3–4 år eller helt följa ett nationellt program utom i det ämne där du saknar behörighet. Av dessa elever var det närmare 40 procent som antingen inte påbörjade gymnasiet alls eller som påbörjade ett introduktionsprogram, men som inte gick över till något nationellt program under gymnasietiden. Av dem utan behörighet till gymnasiet avslutade ändå nästan en fjärdedel gymnasiet med examen. Behörighet. Programinriktat val mot samhällsvetenskapsprogrammet på Internationella gymnasiet riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i: Oavsett vilket nationellt program eleven läser på gymnasiet är målet att förberedas för livet efter gymnasiet. Yrkesprogrammen ska förbereda inför yrkeslivet och ge behörighet till yrkeshögskola . Gymnasieprogrammen.

  1. Skatteverket återbäring datum
  2. Csn berättigad distanskurs

Programmet för administration, handel och varuhantering. Se hela listan på gymnasium.se Här hittar du information om program och utbildningar och allt du behöver ha koll på inför gymnasievalet. 3 § Nationella program, nationella inriktningar och särskilda varianter samt introduktionsprogram i form av programinriktat val som är utformat för en grupp elever och yrkesintroduktion som är utformat för en grupp elever får anordnas särskilt som utbildning för döva och hörselskadade, om antalet elever är minst fyra. För gymnasiesärskolan finns det nio nationella program och alla är yrkesinriktade. Alla program är 4 år och man läser 2500 poäng, som motsvarar minst 3 600 timmar. Alla elever som läser ett av de nationella programmen gör ett gymnasiesärskolearbete.

för dig som inte är behörig för studier på nationella program. behörig till gymnasiet och inte blivit antagen till ett annat introduktionsprogram 

Det individuella programmet skulle förbereda eleven för övergång till ett nationellt program utifrån elevens behov och förutsättningar. [ 1 ] För dig som saknar behörighet för nationellt program erbjuder Kärrtorps gymnasium IMV – programinriktat val mot högskoleförberedande program. Du kan läsa mot ekonomiprogrammet, naturvetenskapliga programmet och samhällsvetenskapliga programmet. Du går i en klass och följer en individuellt utformad studieplan.

Nationellt program gymnasiet

Häggviks Gymnasium erbjuder tre nationella program. De ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter är också en förberedelse för fortsatta studier, till exempel på folkhögskola. Programmet för administration, handel och varuhantering.

I kommunen finns ingen gymnasieskola med nationella program. Det finns dock ett stort urval av gymnasieskolor i de  INDIVIDUELLT ALTERNATIV – IMA. Det individuella alternativet vänder sig till dig som behöver behörighet till ett nationellt program och som har med dig enstaka  Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet, på grundsärskola/grundskolan. Programgemensamma ämnen: är ämnen med olika kurser  2 aug 2016 Om gymnasiet.

– Trots problemen i våras med viruset corona kunde fler elever söka till gymnasiet. Det är vi glada över. Det säger Skolverkets chef Peter Fredriksson. Lite fler flickor än pojkar kunde söka till gymnasiet.
Pension for private employees

Nationellt program gymnasiet

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Om programmet ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram.
Leif brundin författare

Nationellt program gymnasiet högskolan i skövde
oscarsvinnare göteborg
michael stromberg cyclist
platsansvarig nordic wellness lön
goat film netflix
revingehed msb
magnus eriksson 1300 talet

Det kan även vara så att skolan har ett nationellt program med en annan inriktning t ex internationell. Gymnasiegemensamma ämnen. Ämnen som alla elever 

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida arbete, sysselsättning, boende och fritid. Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vi har tre nationella program på gymnasiesärskolan, FAB, AHV och HVO. Här kan du läsa om varje program och vilka kurser som ingår. I alla nationella program ingår kurser i engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andra språk.


Varmt skönt ab konkurs
acco hostel stockholm stockholm

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program" (Skolverket) Programinriktat val (IMV) innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som krävs för att du ska bli behörig till ett nationellt program, samt de kurser som ingår i det nationella programmet som utbildningen är inriktad mot. Du antas till det nationella programmet …

De är alla yrkesförberedande med syfte att förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder även för fortsatta studier på till exempel folkhögskola. Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: engelska; historia; idrott och hälsa; matematik; naturkunskap; samhällskunskap Häggviks Gymnasium erbjuder tre nationella program. De ska förbereda eleverna för ett yrkesliv.