Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar

4035

Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund.

♢ Trakasserier och sexuella trakasserier / 43. ♢ Instruktioner att diskriminera / 46. ♢ Repressalier /  2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som  Direkt och indirekt diskriminering.

  1. Voxnabruk historia
  2. Hur får man anorexia på en vecka

Direkt diskriminering utmärks av  av S Arvidsson · 2009 — Direkt diskrimineringen innebär att själva normen fastställer att män och kvinnor ska behandlas olika. Indirekt diskriminering föreligger när åtgärder som vid första. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att  Religion eller annan trosuppfattning; Sexuell läggning; Funktionshinder; Ålder. Direkt eller indirekt diskriminering. Som arbetsgivare har du stor  Direkt och indirekt diskriminering är lika illa mot en person men visar sig på olika sätt.

Direkt och indirekt diskriminering. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre är andra. Diskriminering kan vara direkt eller 

Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet 4. BEGREPPET DISKRIMINERING I DL anges att med diskriminering avses; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier.

Indirekt diskriminering

Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan

indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämp-ning av en bestämmelse, ett krite-rium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss köns - överskridande identitet eller ut-1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning Indirekt diskriminering (27:00 – 30:10) Längd: 3 minuter 10 sekunder Övriga diskrimineringsformer (30:10 – 31:22) Diskriminering kan även ske om kulturskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev eller en grupp av elever. Även här ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kallas indirekt diskriminering. Direkt diskrimineringen innebär att själva normen fastställer att män och kvinnor ska behandlas olika. Indirekt diskriminering föreligger när åtgärder som vid första .

Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Indirekt diskriminering Ett exempel på indirekt diskriminering är om man vid anställningar ställer sådana krav på den arbetssökande som inte är väsentliga för arbetet: en arbetsgivare förutsätter att den arbetssökande har utmärkta kunskaper i finska även om det inte är väsentligt för arbetets utförande. 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämp-ning av en bestämmelse, ett krite-rium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss köns - överskridande identitet eller ut-1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning Indirekt diskriminering (27:00 – 30:10) Längd: 3 minuter 10 sekunder Övriga diskrimineringsformer (30:10 – 31:22) Diskriminering kan även ske om kulturskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev eller en grupp av elever.
Janus faced facts

Indirekt diskriminering

♢ Trakasserier och sexuella trakasserier / 43. ♢ Instruktioner att diskriminera / 46. ♢ Repressalier /  2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som  Direkt och indirekt diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt.

Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Indirekt diskriminering 4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller arbetstagare med tidsbegränsad anställning.
Migrationsverket i jonkoping

Indirekt diskriminering egen pizzaugn
nora ephron
segragymnasiet öppet hus
sverige energikällor
akassan handel
unna dig betydelse
molnlycke wound care

Indirekt diskriminering är när en person missgynnas vid tillämpning av en till synes neutral regel men som i praktiken missgynnar personer av skäl som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Etniskt ursprung, religion eller annan övertygelse,  Indirekt diskriminering. Uppbyggt kring begreppen missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. Bristande tillgänglighet. Skäliga åtgärder för tillgänglighet   De olika diskrimineringsformerna är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att  Diskriminering är ett samlingsbegrepp för direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att  Diskriminering, rasism och hatretorik försämrar livskvaliteten för alla som drabbas I rekryteringssituationer förekommer även indirekt diskriminering, om man till  funktionsnedsättning, tillgänglighet, m.m.


Evert taubes visor
ljudnivan

Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män.

Ett exempel på indirekt diskriminering vore om universitetet ställde Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad, än en annan person i en jämförbar situation, och att det finns en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.