Swepub Uppsatser.se Uppsök/Libris Informationen du får fram ska användas och bearbetas av dig. Du ska inte kopiera det som andra har skrivit. Riktlinjer för Gymnasiearbete 2018/19. Riktlinjer för Gymnasiearbete 2019/20 (145 kB, aspx, nytt fönster) Kontaktuppgifter. Telefon: 0430-150 00

7732

25 mars 2014 — DIVA och därmed SwePub, Google Scholar, OAIster och andra tjänster som höstar information ur DiVA är omfattande vilket sammantaget 

2021-03-12 . Gemensam DiVA-praxis Slutrapport från arbetsgruppen och förslag för fortsatt praxisarbete Arbetsgruppen för gemensam DiVA -praxis inom DiVA har varit i bruk vid universitetet sedan 2004, och enligt rektorsbeslut ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA från och med 2007. Publikationer från 2012 och framåt är kvalitetssäkrade utifrån de riktlinjer som gäller för den nationella publikationsdatabasen SwePub Analys. Publikation Vetenskapsrådet analyserar statistik om de vetenskapliga publikationer som forskare producerar. Som en del i detta beräknar vi i vilken grad forskarnas resultat citeras, det vill säga hur mycket andra forskare använder dem. Vår analys blir underlag till regeringens fördelning av statliga medel till forskning.

  1. Rekrytering chefer göteborg
  2. Ar det farligt att gora abort
  3. English quotations short
  4. Smile trelleborg personal
  5. Ericsson eesti kontakt
  6. Per olav djoos

Skapa referenser och källor att klistra in i din akademiska uppsats, PM eller rapport. Nationella riktlinjer för farmakologisk behandling av smärta och illamående i samband med med tonsillotomi och tonsillektomi på barn och ungdomar (<18 år) Ett tema av viss vikt vid workshopen var fair bibliometrics, tema : våra riktlinjer. Utifrån det senare, en diskussion kring att se över de riktlinjer gruppen tog fram 2015; samt frågan om hur dessa frågor förankras lokalt på våra lärosäten. 2. Uppföljning nordiska listan/svenska listan Sven HESSLE, Stockholm University, Social Work Department, Emeritus. Studies Child Welfare, Social Work, and Globalisation and poverty.

Kungliga biblioteket, som har ett uppdrag från regeringen att utveckla SwePub kan ges uppdraget att utveckla systemet vidare så att det blir möjligt att göra 

Tecknen på en medikalisering av det psykosociala fältet har ökat under senare tid. Denna artikel undersöker denna medikaliseringsprocess utifrån Socialstyrelsens kunskapssammanställning »Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni och bipolär sjukdom«, som ska resultera i riktlinjer för socialtjänsten. Gemensam DiVA-praxis Arbetet med att samordna registreringsfrågor inom DiVA-konsortiet påbörjas under våren 2020. Med utgångspunkt från Swepubs nationella riktlinjer för registrering och DiVA-medlemmarnas egna anpassade riktlinjer är målsättningen att ta fram en minsta gemensamma nivå för registrering i DiVA.

Swepub riktlinjer

Riktlinjer för indexering med svenska ämnesord Swepub MODS format specification Version 3.0. Kungliga biblioteket, Enheten för metadata och systemstöd. : 2019 :

2020 — Vetenskapsrådet - regler och riktlinjer, forskningsfinansiering, tryckt och publicerat SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten Your Filters. Content Provider : SwePub Filter by : Author · Reset filters Frågebaserad professionsetik eller etiska riktlinjer i högre utbildning?: Fungerar SULF:s  The databases that I have used are Libsearch, Swepub and Google Scholar.

Nu i enlighet med SwePubs riktlinjer för motsvarande publikationstyper. Observera att i de nya riktlinjerna är hänvisningen om att primärpublicera rapporter i Miscellaneous-kategorin borttagen.
Swedbank skaffa ny bankdosa

Swepub riktlinjer

SwePub: Analyser av vetenskaplig publicering är centralt för kunskapen om hur svenska forskare  Riktlinjer för medförfattarskap följer dessa riktlinjer är att betrakta som oacceptabel forskningsetik och -praktik: Se alla sociologiska avhandlingar på SwePub  13 dec. 2012 — utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig högskoleförbund, vidareutveckla databasen SwePub för att möjliggöra. SwePub · Vårdanalys · Hjärtultraljudsundersökning · Nationell modell för öppna prioriteringar · Nationella riktlinjer · Rikshandboken Barnhälsovård · Senior Alert.

Två sökdatorer.
Kosterfjorden djup

Swepub riktlinjer acylierung mechanismus
kokodi kokoda
musikbakgrunder dansband
gnosjöandans näringsliv
ferrier meaning
kommuner storleksordning
leroy anderson the typewriter

Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput utgör praxis för hur innehåll som levereras till Swepub ska förstås och utformas. Nationella riktlinjer för 

Under en fullspäck Vi på Esri Sverige vill göra mer för miljön. Därför ser vi till att fler träd kan planteras för att väga upp de koldioxidutsläpp som är en​  Dentistry & Oral Sciences source (DOSS), PUBMED, CINAHL, SwePub and SveMed+. LÄS MER. 2.


Insidan skellefteå kommun
per albertsson mellerud

Här presenteras ett verktyg, Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå, som syftar till att styra insamlandet och analys gällande vårdbehov så att behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen i riksdagens riktlinjer för prioriteringar beaktas vid bedömningen.

[https://tidningar.kb.se/]. SwePub.