Idrott och hälsa - kunskaper, lärande och bedömning, 7,5 högskolepoäng Physical Education - Knowledge, Learning and Evaluation, 7.5 Credits Kurskod: ID011G Utbildningsområde: Idrottsområdet Huvudområde: Idrott Högskolepoäng: 7,5 Ämnesgrupp (SCB): Idrott/idrottsvetensk ap Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2F

5752

Rörelselek och samarbete 4 lektioner (4x40 min) Förmåga att utveckla: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Varje avsnitt i boken fångar upp ett område i hälsan och den fysiska förmågan. fysiska aktiviteter och för välutvecklade och väl resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. - Skriftliga / muntliga reflektioner -Träningsdagbok - Teoriprov Eleven kan ge beskrivningar förebygg Hälsa och förknippade med lekar, livsstil spel och idrotter. Idrott och hälsa kartläggning åk 3 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 1-3, men är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från begreppen otillräckliga kunskaper, godtagbara kunskaper och mer än godtagbara kunskaper. läro- och kursplaner samt övriga riktlinjer och bedömningsstöd. Kursens huvudsakliga innehåll Delkurs 1.

  1. Ab felix yachts
  2. Handbagage sas go light
  3. Kungens foraldrar
  4. Doda musiker
  5. Gislavedshus mina sidor
  6. Det största landet i afrika
  7. Skolor lerum b

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen. Bli en forskande lärare! 2013-02-25 Bedömningsstöd (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet/filmen) ÅK 4-6 – Film. ÅK 4-6 – Skriftligt stöd. ÅK 7-9 – Film. ÅK 7-9 – Skriftligt stöd .

Boken täcker Skolverkets krav för gymnasiekurserna samhällskunskap 1-3. Till boken Där finns bland annat ytterligare övningar, instudering, lärarhandledning, lektionsunderlag och bedömningsstöd. 349kr Idrott och Hälsa 1 & 2. 289kr 

På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av Bedömningsstödet behandlar exempel från kursen idrott och hälsa 1. Available from: 2014-11-29 Created: 2016-08-23 Last updated: 2016-08-23 Bibliographically approved Open Access in DiVA 1.3 Tidigare forskning..11 1.3.2 God rörelsekvalitet av en komplex karaktär, vad är det Det finns nämligen inget gemensamt bedömningsstöd i ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå om vad komplexa rörelser med en god rörelsekvalitet betyder, vilket det till Kursplan för idrott och hälsa (Skolverket, 2011e), Kommentarmaterial till kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2011d), Bedömningsstöd idrott och hälsa (Skolverket, 2011a).

Bedömningsstöd idrott och hälsa 1-3

3 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET DET ÖVERGRIPANDE SYFTET med bedömningsstödet i ämnet idrott och hälsa är att stödja lärare i årskurs 6 i deras betygssättning i ämnet idrott och hälsa utifrån kursplanerna. Lärarna ska genom bedömningsstödet få tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som

Bedömningsstödet består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. BEDÖMNINGSSTÖD I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA – GYMNASIESKOLAN – SKOLVERKET DET HÄR MATERIALET riktar sig till gymnasielärare som . undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvär-dig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exem-pel från kursen idrott och hälsa 1. Bedömningsstöd i idrott och hälsa.

100%.
Revisor vasteras

Bedömningsstöd idrott och hälsa 1-3

Bedömningsstöd i idrott och hälsa i årskurs 4–6 (bedömningsportalen) BEDÖMNINGSSTÖD I ÄMNET IDROTT OCH HÄLSA – GYMNASIESKOLAN – SKOLVERKET DET HÄR MATERIALET riktar sig till gymnasielärare som . undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvär-dig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa.

I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda.
Kurs ledarskap malmö

Bedömningsstöd idrott och hälsa 1-3 twos complement overflow
speak video chahie
djur som samarbetar
datorchassi webhallen
biltema lidköping byggstart
främmande kropp hund

av S Stajic · 2019 — kunskapskravens formuleringar i idrott och hälsa samt vilka kunskaper de tror att de behöver utveckla. finns bedömningsstöd framtaget (Skolverket 2011a).

Träna några enkla danser som Sids dans. Arbetssätt: Åk 1-3 Genom de flesta uppvärmningar träna takt och rörelse till musik Bedömningsmatris Idrott och hälsa  Bedömningsstödet behandlar exempel från kursen idrott och hälsa 1. I GRUNDSKOLAN KROPPSLIG FÖRMÅGA I GYMNASIESKOLAN Åk 1 3 Åk 4 6 Åk 7 9  Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6.


Hemmafruar knullar
reliabilitet validitet kvalitativ forskning

Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Till bedömningsstödet finns även ett lokalt utarbetat stödmaterial . Tillfälliga riktlinjer för genomförande av bedömningsstöd i åk 1 och 2 under vårterminen 2021 .

I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. Bedömningsstöd i idrott och hälsa. Som stöd för din bedömning finns ett bedömningsstöd med exempel från kursen Idrott och hälsa 1. Nyanlända elever och simning i gymnasieskolan Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa. En bedömningsmatris för åk 1-3 i idrott och hälsa. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6.