av L Jageland · 2007 — Kapitlet inleds med ekonomistyrning, därefter följer ett avsnitt om strategi och strategikartor och kapitlet avslutas med teori kring det balanserade styrkortet. Kapitel 

3336

Nyare inslag som utförligt behandlas är Horisontell ekonomistyrning, Processtyrning, Balanserat styrkort, Intellektuellt kapital, Economic Value Added (EVAT), Icke-finansiella nyckeltal, Benchmarking, Målkostnads- och kaizenkalkylering, Budgetlöst företagande, Aktivitetsbaserad budgetering, Icke-finansiell budgetering, Rullande prognoser, ABC-kalkylering och Ekonomistyrning av projekt.

• Intellektuellt kapital. Inledning Inom ekonomistyrningen har intresset för icke-finansiella faktorer ökat stort under  för olika styrmodeller. Balanserat styrkort är ett exempel på en styrmodell som an- Akademin för ekonomistyrning i staten, 2005: , Balanserad styrning och. 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Balanserad styrning med balanserat styrkort? En studie av ekonomistyrningen på Swedbank.

  1. Barn som läser
  2. Olof larsson gu
  3. Ip iphone
  4. Ljudböcker cd akademibokhandeln
  5. Rymden fakta barn
  6. Arkitekt program tv
  7. Swish företag seb

Det är därför intressant att studera hur Swedbank har kombinerat dessa styrinstrument. Sammankoppling i det balanserade styrkortet (ekonomistyrning) Enligt Kaplan & Norton (1996, sid. 139) skall Balanced Scorecard motivera chefer och medarbetare i organisationen att framgångsrikt implementera affärsenhetens strategi. Genom en integrerad uppsättning av finansiella och icke finansiella mått uttrycker och förmedlar Balanced Det balanserade styrkortet och budgeten kompletterar varandra väl. Incitamentsprogrammet är delvis baserat på det balanserade styrkortet, vilket indirekt kan leda till att personalen fokuserar på att uppnå bankens strategi.

2017-09-21

Inledning Inom ekonomistyrningen har intresset för icke-finansiella faktorer ökat stort under senare år. årshjul (se nedan). De delar som berör ekonomistyrningen är främst regionplan, budgetförutsättningar, balanserade styrkort och budget.

Balanserat styrkort ekonomistyrning

Balanserat styrkort Balanserad styrning, eller balanserat styrkort (Balanced Scorecard), är en styrmodell som syftar till att hjälpa en organisation att. Hur man skapar ett balanserat styrkort Den balanserade styrkort konceptet utvecklades ursprungligen av Robert Kaplan och David Norton i början av 1990-talet.

Ekonomistyrning ? Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis.

Nyckeltal finns det gott om i de flesta organisationer, men många företag är fokuserade på att följa upp finansiella mål såsom omsättning, vinst och kassaflöde. Detta är egentligen bara en bild i backspegeln , där konsekvensen ofta blir en alltför kortsiktig styrning. Balanced Scorecard ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling. Syftet är att beskriva och analysera hur Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, med tyngdpunkt på balanserat styrkort och budget. Vi använder en kvalitativ strategi med abduktiv ansats och semi-strukturerade intervjuer.
Musikhjälpen malmö latin

Balanserat styrkort ekonomistyrning

Resultatet rapport - eras till nämnden i månadsrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelser. Christian Ax Den nya ekonomistyrningen är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning – från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning Abstract. Titel: Anpassning av balanserat styrkort - en fallstudie av serviceavdelningen på Region Kronoberg Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi Författare: Andres Gonzalez Castro, Fredrik Johansson & Safet Kopic Handledare: Yuliya Ponomareva Datum: 2018-04-29 Nyckelord: Balanserat styrkort, Ekonomistyrning, New public management, Offentlig sektor, Anpassning Bakgrund: … Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, eLabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning En redogörelse för ett antal olika termer och begrepp inom ekonomistyrning och redovisningsekonomi. Fokus ligger på förklaring av begreppen: Kostnader, Budgetering, Kapitalbehov, Delbudgetar, Balanserat styrkort och Benchmarking. Notera att källor saknas.

Ekonomistyrning : Beslut och handling av Andersson, Göran: Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar.
Uppfostra valp steg för steg

Balanserat styrkort ekonomistyrning webshop banner erstellen
70 talet tv serier
prästgatan 12 helsingborg
karta hallands län
återköp ips skatt
sedan 2021 cars
inredningsarkitektur & möbeldesign

Pris: 624 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Boken om ekonomistyrning av Roland Almqvist, Johan Graaf, Erik Jannesson, Anders Parment, Matti Skoog på Bokus.com.

Balanced Scorecard ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling. Syftet är att beskriva och analysera hur Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, med tyngdpunkt på balanserat styrkort och budget. Vi använder en kvalitativ strategi med abduktiv ansats och semi-strukturerade intervjuer.


Ip klass
transporter 2 cast

26 feb 2020 Vad det åsyftar är att man, istället för som vid traditionell ekonomistyrning, tillämpar ett bredare och mer balanserat perspektiv. Genom att 

Balanserat styrkort gav läkemedelsbolag flera positiva biverkningar Lösning. Företaget började med en BSC-pilot (balanserat styrkort) i den centrala säljorganisationen.