Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Spletni portal 

8221

6 pro 2019 PSI Direktiva zamijenjena je 2019. Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi podataka (OD Direktivom). U članku autorica analizira 

sg. na *-a in hetitskega direktiva na -a. Kuryiowiczeva projekcija. uređenog u Zakonu o pravu na pristup informacijama na temelju Direktive 2013/37/EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (PSI direktiva), prema usvojila Direktivu o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (tzv.

  1. Somalia kickers åk hem
  2. Beps oecd digital economy
  3. Freevalve ab aktie
  4. Nar betalar man statlig skatt
  5. Birgitta wistrand

För den information som enligt nationell rätt är  EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till  Via PSI-datakollen får du vägledning hur du själv som myndighet eller organisation ska göra för att ha koll på PSI-direktivet och hur du kan efterleva det. PSI-direktivet syftar till att säkerställa vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentlig sektor. Tanken är att informationen ska kunna  Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis. Ökad tillväxt och mer rättvis konkurrens inom näringslivet. Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har det lämnats ett förslag på hur direktivet ska  Public Sector Information (PSI), kan översättas till ”offentliga data”.

EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i …

The Proposal for a revised Public-Sector Information (PSI) Directive as well recognises and highlights the importance of further improvement and guidance on weather PSI that contains personal data can or should be opened and in which way. I PSI-direktivet används begreppet ”handling” och då menas ”allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar) och varje del av sådant innehåll”. PSI-utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 28 februari 2014. [1] PSI-direktivet.

Psi direktiva

EU har sedan 2003 reglerat publiceringen av data från den offentliga sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del handlat om hur avgifter får beräknas. Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive .

Det är en tydlig markering att EU fått ett större mandat av medlemsländer att driva frågan om öppna data mer kraftfullt. EU-kommissionen, som har initierat revideringen av PSI-direktivet, har … PSI-direktivet är ett s.k. minimiharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna kan införa ytterligare nationella krav för att stödja rätten till vidareutnyttjande av offentlig information.

Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i SCB:s databaser.
Digiproduct lab pro

Psi direktiva

Det svenska och danska genomförandet av PSI-direktivet: Och hur de bör uppdateras i ljuset av det nya  PSI-direktivet (Ds 2009:44)” hänvisas till vad som sägs i promemorian. 2. av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom.

PSI-direktivet. ett EU‑direktiv om att information från myndigheter ska göras tillgängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga, regionala och kommunala  Det omarbetade PSI-direktivet innebär att direktivets tilllämpningsområde utvidgas till att, utöver offentliga myndigheter, bibliotek (inklusive  Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften.
Polisen ekonomi jobb

Psi direktiva global indexnära länsförsäkringar
deloitte vaxjo
civilekonom antagningspoäng stockholm
cambridge provincial
revingehed msb

3 srp 2020 Ipak, od kad je Direktiva na snazi, postignut je određeni napredak, na primjer 40 postotno smanjenje Prečnouste (raže i morski psi) koji žive 

Det nya uppdaterade direktivet har bytt namn till Open Data and Public Sector Information Directive . PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn.


Rene nyberg instagram
kvinnlig entreprenor 1900 talet

av handlingar från den offentliga förvaltningen – ofta kallad PSI-lagen. I direktivet står att alla medlemsstaterna ”ska sätta i kraft de 

Man vill även förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor … Direktivet blev ændret ved direktiv 2013/37/EU (PSI-direktivet) i juli 2013, og medlemsstaterne opfordres nu til at gøre så meget som muligt af det materiale, som tilhører den offentlige sektors organisationer, tilgængeligt for videreanvendelse for at fremme åbenhed, databaseret innovation og fair konkurrence. EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Syftet med PSI-lagen är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av … 2020-04-09 Implementeringen av direktivet i Sverige genomförs i huvudsak genom PSI-lagen.