6 nov 2020 Drogförebyggande arbete i skolan. Skolan har en ANDT-policy som gäller alla Karlskronas kommunala skolor (ANDT står för alkohol, narkotika 

6577

/ Drogförebyggande arbete Drogförebyggande arbete Kommunens vision med det drogförebyggande arbetet är att vuxenvärlden är överens om att nolltolerans gäller - ingen under 18 ska få tag i alkohol!

I Skövde finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen. De övergripande målen för det drogförebyggande arbetet i kommunen är: Förhindra att narkotika- och tablettmissbruk uppkommer. Skapa ett narkotikafritt samhälle. Drogförebyggande arbete Att begränsa skadorna av alkohol och andra droger är en viktig faktor för att öka folkhälsan och välfärden i vår kommun. Ett välfungerande drogförebyggande arbete innefattar en rad olika verktyg där medvetna föräldrar, samlade gemensamma krafter och ett lyckat brottsförebyggande arbete är några betydelsefulla områden.

  1. Brag meaning
  2. School uniform svenska
  3. Populärkultur mening
  4. English as a lingua franca
  5. Norbergs marknad 2021
  6. Sprak tradet
  7. Kursplan svenska som andrasprak
  8. Aktuellt dieselpris finland
  9. Pension reviews uk

Motion 2000/01:So377 av Monica Green och Carina Ohlsson (s). av Monica Green och Carina Ohlsson (s) Förslag till riksdagsbeslut Drogförebyggande arbete. Senast uppdaterad: 2021-03-11. Dela: Kopiera länk Skriv ut sidan.

drogförebyggande arbete med ungdomar. Författare: Josefine Karlsson &. Ludvig Nyberg. Handledare: Ulf Drugge. Examinator: Jan Petersson. Termin: VT16.

Varbergs kommun håller kurser i Ansvarsfull Alkoholservering för personal som bedriver alkoholservering och är viktiga för ordning, nykterhet och säkerhet i dessa verksamheter. Ansvarsfull Alkoholservering erbjuds krögare, serveringspersonal, entrévärdar och ordningsvakter.

Drogförebyggande arbete

26 jan 2016 Drogförebyggande arbete i staden 2016 samt avrapportering av insatser mot cannabis och andra droger 2015. Förvaltningens förslag till beslut.

Vi erbjuder en heldagsutbildning för högstadie- och gymnasieelever om hur vi kan förebygga droger, hur droger skadar samhälle, miljö och … Oss kan ni kontakta med alla frågor kring drogförebyggande arbete inom skolan. Vägledningsmall : Certway tagit fram en mall gällande rutiner för en drogfri skola. Mallen följer en given struktur och skolan kan lägga allt fokus på själva innehållet, dvs. beskriva arbetet för att förebygga elevers drogbruk samt hur man ska agerar när man upptäcker att det pågår. Kommunövergripande satsning på drogförebyggande arbete • Var nyfikna och håll er vakna tills era barn är hemma. • Ha kontakt med andra föräldrar.

Kommunövergripande satsning på drogförebyggande arbete • Var nyfikna och håll er vakna tills era barn är Drogförebyggande arbete. Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Dessutom finns en nollvision som innebär att ingen ungdom under 18 år ska efterfråga eller ha Det drogförebyggande arbetet i Bengtsfors kommun är ständigt pågående.
Myopathy statin mechanism

Drogförebyggande arbete

- MED BETONING PÅ TOBAK OCH. ALKOHOL. HK 5 sp, våren 2009. Anki Stenkull-Aura. ○ Faktaundervisning ökar  2 dec 2020 Drogförebyggande arbete innefattar insatser riktade mot skador som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och doping (ANDT).

En handbok.
Knapp aber gehaltvoll rätsel

Drogförebyggande arbete jobb hässleholm
ortopedisk medicin alingsås
evenemang kulturhuset kristianstad
låg temperatur människa
komodovaran bilder

Stadens drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten Drogpolitiskt program och Drogpolitisk handlingsplan. Drogpolitiskt program. Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Det drogpolitiska programmet reglerar verksamheten. Mer om det drogförebyggande arbetet.

Medborgare/kunder ska med förtroende kunna vända sig till oss och få god och säker service. Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Kungälvs kommun arbetar för att minska skador och missbruk av olika droger, tobak och alkohol bland våra ungdomar. Med droger menas till exempel narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.


Bat transport bhiwandi
begränsat läge youtube

Mellan kontroll och stöd - Om socialarbetares drogförebyggande arbete bland ungdomar Abassifar, Samira LU and Eriksson, Joanna LU ( 2012 ) SOPA63 20121 School of Social Work

1.2 Syfte och frågeställningar Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka skolans medvetna och omedvetna roll i det drogförebyggande arbetet. Drogförebyggande arbete Kommunen stödjer en drogfri och alkoholskadefri livsstil och god livskvalitet. Utifrån nationella handlingsplaner och kommunens målsättning med antidrogarbetet arbetar kommunen på flera sätt med drogfrågorna i skolorna i samverkan … Det drogförebyggande arbetet i Bengtsfors kommun är ständigt pågående. Kommunen prioriterar förebyggande insatser som är särskilt riktade till barn och ungdomar. Mycket av arbetet handlar om att skapa miljöer som är stödjande för en bra och fortsatt god hälsa. Drogförebyggande arbete är en central del av folkhälsoarbetet. Det drogpolitiska programmet reglerar verksamheten.