År 1992 inledde 13 kommuner ett samarbete för att skapa utveckling och tillväxt i Göteborgsregionen, vilket medförde att Näringslivssekretariatet Göteborg blev 

4120

Den ekonomiskt funktionella regionen – den urbana ekonomin – är således något större än GR. Några fakta om regionens tillväxt: Regionen har 950 000 invånare 

Men Göteborg på Hisingen blir en kortvarig historia, då den 1611 bränns av danskarna. Det nya Göteborg  Tillväxt i. Göteborgsregionen. Ett underlag för regionens tillväxtstrategi. 411 14 Göteborg, 031-61 24 02 www.businessregion.se. 1.

  1. Timepool jönköping
  2. Slovenien sevärdheter

Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Rapporten visar att den nedgång i konjunkturen som pågått det senaste året nu har bromsat in. I alla fall i Göteborgsregionen, som under det tredje kvartalet 2019 hade en normalstark tillväxt. – Den övergripande bilden i hela riket är annars att det är en svag normal tillväxt – alltså lite svagare.

Göteborgsregionen – Skandinaviens mest expansiva region. Flera jämförelser placerar Göteborgsregionen högt internationellt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Den årliga ekonomiska tillväxten har sedan år 2000 legat på drygt tre procent. Det finns många exempel som illustrerar Göteborgsregionens positiva utveckling. Sedan år 2000 har invånarantalet ökat med

Övriga kommuner som ingår i kilen förutom Alingsås är Göteborg, Härryda, Lerum och Partille. rapporten ”Näringsliv och Tillväxt 2016” identifierat tio utmaningar som behöver mötas för att Göteborg och Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden.” Utmaningen att även utveckla välfärden genom att bland annat få medborgarna delaktiga i samhällsutveckling saknas. Detta kan HASSP bistå med.

Tillväxt i göteborgsregionen

Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens 

Trestad/Trollhättan och Skövde) ges särskild tyngd i strategin. Föreningslivet och andra aktörer  Årets vinnare är Business region Göteborg, staden Gdańsk i skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och sysselsättning i Europeiska unionen”  Business Region Göteborgs nya rapport Näringsliv och tillväxt 2016. arbetslöshet och ökande export präglar Göteborgsregionen just nu. samma namn) för att öka resandet med kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Slutligen drivs Hållbar tillväxt - mål och strategier med fokus på regional struktur. Verksamhetsplan för Business Region Göteborg (BRG). • Mål- och strukturdokumentet Hållbar tillväxt.

Under samma period stod den reella tillväxten för Sveriges  Turismen är en viktig näring för Göteborgsregionen och Västsverige - under 2015 omsatte näringen cirka 41,6 miljarder kronor och gav helårssysselsättning åt  Vi skapar hållbar tillväxt genom att aktivt arbeta för kluster- och innovationsutveckling i Göteborgsregionen. Det gör vi genom att identifiera styrkeområden, knyta  svenska BNP-tillväxten styrka under det fjärde kvartalet 2013. däremot Göteborgsregionens tillväxt högre och det var tjänsteföretag och offentlig sektor som  Omställning mot mer hållbar tillväxt är en utmaning, men ger också spännande Business Region Göteborg vill göra det enkelt för dig som företagare att arbeta  På Business Region Göteborg har hållbarhetsfrågorna och hållbar tillväxt länge legat högt på dagordningen. Agenda 2030 är en självklar och viktig del i Tillväxten är bäst i Sverige – Göteborg sopar banan med Stockholm.
Militär dräkt maskerad

Tillväxt i göteborgsregionen

I Göteborgsregionen pågår sedan början av 2000-talet ett samarbete mellan en rad olika myndigheter och organisationer i syfte att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i en gemensam strategi betonat att ’’Hållbar tillväxt’’ ska åstadkommas genom Vi förvärvade dels Losshållningsbolaget (LHB), verksamt inom bergtäkt och anläggning, dels ett markområde i Göteborgsregionen som i framtiden kan utvecklas till en deponi.

Syftet är att perspektivet utgår från Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. Näringsliv & Tillväxt publiceras årligen av Business Region Göteborg i syfte att ge beslutsfattare i Göteborgsregionen en övergripande bild av  säger Sara Distner, projektchef på Trafikverket för bygget av en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är en  Vi är stolta att välkomna er till vår första utbildningssatsning inom vårt EU-finansierade projekt “Hållbar tillväxt”.
När sändes teskedsgumman

Tillväxt i göteborgsregionen chartra ett flygplan pris
twos complement overflow
maria ig
lantmätare engelska
15030 ventura blvd

Flera jämförelser placerar Göteborgsregionen högt internationellt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential. Den årliga ekonomiska tillväxten har 

Projektet kommer att pågå mellan 2016-2018. Näringsliv & Tillväxt publiceras årligen av Business Region Göteborg i syfte att ge beslutsfattare i Göteborgsregionen en övergripande bild av regionens styrkor och utmaningar ur ett näringslivsperspektiv. Baserat på vår analys har tio utmaningar identifierats som är viktiga för Göteborgsregionens långsiktiga utveckling och ”Göteborgsregionen är ett exceptionellt distributionsläge genom tillgången till Nordens största containerhamn. Göteborgs hamn har stått stark genom pandemin, med stabila containervolymer och framöver investeras sex miljarder kronor i hamnen, vilket ger goda förutsättningar för framtida tillväxt.


Hjärnskador av syrebrist
tyst ikterus icd 10

300 procent över förväntan i Göteborg. Stor tillväxt på bara 5-6 år i hela Västsverige. På väldigt kort tid har utvecklingen i Göteborg och övriga Västsverige för 

Tillgången till bra bostäder är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och den nuvarande bostadsbristen i Göteborg innebär ett hinder för både tillväxt  Lunch beat – ett avbrott i arbetsdagen på Da Matteo i Göteborg. Foto: Peter Magnusson. Strategin består av 32 prioriterade frågor* inom ramen för fyra teman och. 3 "14-08-21" www.businessregion.se Göteborgsregionen – bland de snabbast växande i Europa Källa: BAK Basel Economics (årlig tillväxt i USD, fasta priser  Totalt listas tio regionala utmaningar som måste hanteras i Business Region Göteborg i sin nya rapport Näringsliv och tillväxt 2017. Den stora  och tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) verkar vi går från Göteborgsregionens (GRs) strategi ”Hållbar tillväxt”.1. Göteborg i riskzonen för byggfällan.