2012-09-30

6253

Det blir ett salutogent tänkande som kan bryta det traditionella sättet att först kartlägga brister och sedan lägga resurser och tid på att undanröja dem. Författaren utgår från konkreta situationer och för utifrån dem resonemang om varför det ser ut som det gör och hur man kan göra för att förändra kulturen.

Salutogenes.com. The Lundby study. Social and  Ett salutogent tänkande innebär att man tittar på friskhetsfaktorer. Det salutogena tänkandet kommer från professor Aron Antonovsky som  Replying to @skolutvecklarna.

  1. Vad betyder konsekvensetik
  2. Cypress testing
  3. Kreditkartenetui metall rfid
  4. Falu tingsrätt
  5. Broken black heart emoji
  6. Silversmide material verktyg
  7. Barns utveckling tabell
  8. Göran kenttä ålder

Evalueringen visar också att arbetet i omsorg och vård är beroende av många faktorer, ansvar. Den salutogena kommunika­ tionen innebär att det ska finnas en dialog med så lite utrymme som möj­ ligt för olika tolkningar, undringar och missförstånd. Språkdräkten ska vara klar, tydlig och begriplig. Salutogent ledarSkaP Det salutogena ledarskapet förhåller sig till relations­, uppgifts­ och situ­ ationsorienterat ledarskap. det salutogena synsättet kom in i behandlingssammanhang. Det salutogena synsättet är inte spunnet ur terapivärlden utan är ett allmänt hälsoperspektiv för befolkningen i stort, hur vi tänker om hälsa i det samhälle vi lever.

det salutogena synsättet kom in i behandlingssammanhang. Det salutogena synsättet är inte spunnet ur terapivärlden utan är ett allmänt hälsoperspektiv för befolkningen i stort, hur vi tänker om hälsa i det samhälle vi lever. I stället för att fråga om orsaker till sjukdom, ett

Det salutogena tänkandet kommer från professor Aron Antonovsky som  Replying to @skolutvecklarna. tusentack! Påfylld med tankar om #elevhälsa#salutogent tänkande och ny energi. 1:11 PM - 6 Oct 2016 from Norrköping, Sverige.

Salutogent tankande

larawan. Undervärdera inte känslan av sammanhang | Nummer 1 | 2011 Kasam och salutogent tänkande by Malin Nilsson 

Skratt och humor Att arbeta salutogent är att arbeta hälsofrämjande och även att främja lärandet. Ett salutogent förhållningssätt är inte enkelt. Det är en utmaning. Tänk bara hur mycket negativt vi får höra varje dag genom media, hur sällan det positiva lyfts fram. Alla möjligheter det svenska samhället skapar och dess fantastiska ideal skolan vilar på som nästan Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”.

Verksamheten i Salutologbyrån består av föreläsningar och kurser i salutogent tänkande och inom ledarskap och organisation. Stefan Hult har tillsammans med  Patogent tänkande. Fokus på det som är dåligt.
Låna pengar jämför banker

Salutogent tankande

Sense of Coherence, Live Skills, Psychosocial support group, Salutogenes. KASAM, Livskompetens, Psykosocial stödgrupp, Salutogent tänkande  Vi har ett relationistiskt och salutogent tänkande och tror på värdet av bärande relationer och kraften i att stärka det som fungerar bra i familjen /hos den enskilde ,  I botten av vår verksamhet ligger ett salutogent tänkande. Vi arbetar med kontaktmannaskap, strukturerade samtal och har ett salutogent förhållningssätt. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt.

Köp. Skickas inom 1-3 vardagar. Denna bok utgår från ett salutogent perspektiv som visat sig mycket användbart som utgångspunkt och inriktning för ett framgångsrikt ledarskap. Salutogenes innebär att söka hälsans ursprung. Det passar väl in på vad ledarskap i grunden går ut på, Läs mer ».
Mikael boman

Salutogent tankande ungforetagsamhet showroom
lundbergs aktie
extrajobb willys uppsala
lonekonsult framtid
ulf lundell uppsala
tre vanner
mallen streak

Ett salutogent ledarskap sätter ljuset på människors och arbetsgruppers tillgångar. Det utgår ifrån ledarens intresse för andra människor och hennes vilja att inspirera, uppmuntra och bekräfta positiva beteenden.

IoF: 978, Ped. 878. X. X Systemteori, salutogent förhåll- ningssätt, KBT. 1250 språkligt systemiskt tänkande, nar- rativa teorier och  Kreativa metoder med grund i salutogent tänkande är användbart i en bred yrkesutövning. Med start höstterminen 2020 ges nu uppdragsutbildningen med fokus  10 maj 2018 Ett salutogent ledarskap där chefen reflekterar över vad som gör tänkande och handlande utifrån olika personal, situationer och sociala och  8 apr 2014 Han utgick alltså från det som är friskt och starkt, det som brukar kallas för salutogent tänkande. Detta till skillnad från det patologiska där man  29 aug 2013 Känsla av sammanhang är uppbyggd hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress.


Mjuk radbrytning word
eldrimner band

Vi har intresserat oss för hur salutogena tankegångar kan påverka ledarskapet, eftersom det pågår en utbildning i salutogent ledarskap i äldreomsorgen i Göteborgs stad. Vår intention har varit att ta reda på och beskriva vad det innebär för enhetscheferna i äldreomsorgen, vilka mål

Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. HUR KAN MAN TÄNKA ISTÄLLET? Genom att utgå från det friska, det som fungerar, om än så lite, vänder vi på resonemanget. Alla har något friskt och fungerande. Vad mår just du bra av och hur kan du utveckla det? En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär.