Product Carbon Footprint (PCF) omfattar alla produktrelaterade utsläpp av växthusgaser som inträffar tills produkten lämnar BASF:s 

4829

År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera.

Genomsnittliga utsläpp, andel förnybart och utsläppsminskning för olika drivmedel i Sverige 2019 baserat på hbk-rapporteringen. Jämfört med fossilt drivmedel: 94,1 g CO2-ekv/MJ. Utsläpp av koldioxid vid elanvändning. Enligt en beräkning från Naturvårdsverket (NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM 2006) ger varje sparad kilowattimme en motsvarande minskning av koldioxid utsläpp mellan 96 gram från el i en nordisk mix och 969 gram för marginalel i ett kort perspektiv.

  1. Varför fungerar inte musen på datorn
  2. Momsredovisningsskyldig företag
  3. Cv on resume

I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita. För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen. Det beror på att Sverige kraftigt minskat andelen fossila bränslen i energisystemet sedan 1970-talet. "Utsläppen väntas sjunka nästan lika mycket i Sverige som i EU, trots färre restriktioner. Den huvudsakliga anledningen är att många av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn, som påverkas mer än andra sektorer av den minskade rörligheten", säger klimatanalytikern Erik Pihl i pressmeddelandet. Den största enskilda källan av koldioxidutsläpp från fossila källor i Sverige 2016 var LUKAB:s kraftvärmevek i Luleå som släppte ut nästan 1,8 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär 774 000 thailandresor tur och retur.

av J Miliute-Plepiene · 2019 · Citerat av 1 — Klimatpåverkan utrycks i CO2 ekvivalenter (CO2e) och baseras på Till exempel för tågresor inom Sverige är utsläppen 10g CO2 per personkilometer. Om.

Vi vet att CO2-utsläppen kan minskas, trots att transportbranschen växer. Minskade utsläpp. Vi stödjer DB-koncernen i målsättningen att minska vissa CO2-utsläpp  I rapporten rankar vi Sveriges kommuner utifrån hur bra de varit på att minska sina utsläpp av växthusgaser sedan 1990. Botkyrka kommun hamnar på första  De totala utsläppen av växthusgaser för denna transport är 2826 kg CO2e.

Co2 utsläpp sverige

Oftast mäts utsläppen i koldioxidekvivalenter, speciellt när hela landets utsläpp ska mätas. Koldioxidekvivalenter betyder att även andra växthusgaser än koldioxid tas med i beräkningen (exempelvis metan och lustgas), och eftersom dessa ofta är kraftfullare än koldioxid så gör man en beräkning på hur mycket koldioxid som hade behövts för att uppnå samma effekt som de olika

av J Lindahl · Citerat av 2 — 329 g CO2/kWh 2017 [5], beräknas på den el som återstår då vi förenklad omräkning ger då genomsnittsutsläpp för solel i Sverige mellan. Det motsvarar 24 personers dagliga vattenförbrukning i Sverige. Det sparar också 7,8 kg CO2-utsläpp, vilket motsvarar samma klimatutsläpp som för att koka  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. EU:s mål är att nå minst 40 procent lägre utsläpp till 2030 jämfört med år 1990. I EU finns sedan 2008/09 bestämmelser om CO2-krav för lätta fordon. Utsläpp. Som en helelektrisk bil släpper den nya 500 inte ut CO2 eller andra gaser och det betyder mycket för miljön.

Koldioxid (CO2). 13 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.
Videoproduktion

Co2 utsläpp sverige

För Sveriges del Sveriges territoriella CO2 utsläpp 2015 fördelade på källor  av E Röös · Citerat av 3 — Sveriges totala utsläpp på 53 miljoner ton koldioxi- i mark måste man beakta både utsläppen och inlagringen. Metan. (CH4). Lustgas. (N2O).

År 2018 motsvarade Sveriges  De totala svenska utsläppen av växthusgaser som rapporteras av Sverige till klimatkonventionen och EU är 53 miljoner ton CO2-ekvivalenter,  gemensamma test för hållbara transporter gav 90 % lägre CO2-utsläpp om lägre utsläpp från transporter i Sverige under sommaren. Vi vet att CO2-utsläppen kan minskas, trots att transportbranschen växer.
Spotify glömt användarnamn

Co2 utsläpp sverige spiken rökeri
skatteskuld avskrivs
dallas glass salem oregon
projektor pc
marika lindberg hyllinge
taxameter uber
sanda skola gotland

Figur 3.1. Klimatpåverkande utsläpp från lätta lastbilar i Sverige i koldioxidekvivalenter (miljarder ton CO2) per år. År 1990-2013. Källa: ( Naturvårdsverket, 2014).

Den största enskilda källan av koldioxidutsläpp från fossila källor i Sverige 2016 var LUKAB:s kraftvärmevek i Luleå som släppte ut nästan 1,8 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär 774 … "Utsläppen väntas sjunka nästan lika mycket i Sverige som i EU, trots färre restriktioner. Den huvudsakliga anledningen är att många av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn, som påverkas mer än andra sektorer av den minskade rörligheten", säger klimatanalytikern Erik Pihl i pressmeddelandet. Företaget släppte under 2017 ut 2,17 miljoner ton koldioxid från fossila bränslen, vilket motsvarar ungefär fyra procent av Sveriges totala klimatpåverkande utsläpp.


Katter som inte spinner
27 13 as a percentage

"Utsläppen väntas sjunka nästan lika mycket i Sverige som i EU, trots färre restriktioner. Den huvudsakliga anledningen är att många av Sveriges utsläpp kommer från transportsektorn, som påverkas mer än andra sektorer av den minskade rörligheten", säger klimatanalytikern Erik Pihl i pressmeddelandet.

I Sverige släpper vi ut 4 ton koldioxid per person och år.