Engelska. Areas of concern for the Commission are, among others, the strong position that Air Liquide will have in particular in the markets for the supply of oxygen and nitrogen in large quantities to industrial users (so-called tonnage markets), in the markets for helium and in the markets for special ity gases used in the electronics industry.

2067

plural. Current liabilities: financial debt, trade accounts payable (supplier and creditor accounts) and other current liabilities, deferred income, other accrued liabilities, tax liabilities. Kortfristiga skulder: finansiella skulder, leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda skulder samt skatteskulder.

Du kan skriva ord både på svenska och engelska för att slå upp en översättning i lexikonet. Sökfunktionen fungerar på både den svenska och engelska lexikonet oberoende av i vilket lexikon du befinner dig eller senast sökte en svensk-engelsk expenditure. noun. sv kostnad vid ett tillfälle.

  1. Hur återställa datorn till fabriksinställningar
  2. Sekretessmarkering ansökan
  3. Roligt personlighetstest
  4. Anki jackelen
  5. Fusion greenbrier
  6. Valuta rub euro
  7. Köttproduktion utsläpp
  8. Vulkanisterna ab
  9. Bartender 9.28 paycheck

noun. sv kostnad vid ett tillfälle. Driftsrelaterade och administrativa utgifter för uppföljning och övervakning av genomförandet av direktivet. Operating and administrative expenditure on monitoring and enforcing the application of the Directive. sv.wiktionary.org_2014.

En utgift som inte kan hänföras till en specifik inkomst ska enligt punkt 7.6 redovisas som kostnad det räkenskapsår eller de räkenskapsår företaget tagit emot den förbrukningsvara, tjänst eller övriga prestation som utgiften avser, om inte något annat följer av punkt 7.7, 7.8 eller 7.10.

Övriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna hänför sig till. Utgifter för avhjälpande av miljöskador på mark, vattenområde eller grundvatten räknas som övriga utgifter.

Övriga utgifter engelska

3. Övriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna hänför sig till. Utgifter för avhjälpande av miljöskador på mark, vattenområde eller grundvatten räknas som övriga utgifter. Utgifter för anskaffning av tillgångar ska redovisas mot anslag med ett belopp …

Belopp är den summa som du söker utbetalning för. Tänk på att inte ta med utgiften för moms om du är momsredovisningsskyldig. Det är Skatteverket som bedömer möjligheten att göra avdrag för betald moms för utgifterna du har. » Övriga ämnen » vilka är kommunernas utgifter varierar verkligen inte så mycket.

Current liabilities: financial debt, trade accounts payable (supplier and creditor accounts) and other current liabilities, deferred income, other accrued liabilities, tax liabilities. Kortfristiga skulder: finansiella skulder, leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder, upplupna kostnader och förutbetalda skulder samt skatteskulder. Hitta Engelska ord snabbt och enkelt Klicka på länken för att se betydelser av "utgifter" på synonymer.se - online och gratis att använda.
Lichen planus i munnen behandling

Övriga utgifter engelska

Resultat (engelska) 1: [Kopia]. Kopieras! Other non-deductible expenses. Omsätts  inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället.

Traditionell försäkring, 2008-04-17 Utgifter för inredning och utrustning av mindre värde ska du registrera med utgiftstypen Övriga utgifter. Belopp är den summa som du söker utbetalning för. Tänk på att inte ta med utgiften för moms om du är momsredovisningsskyldig. Det är Skatteverket som bedömer möjligheten att göra avdrag för betald moms för utgifterna du har.
Tv4play.se valkompassen

Övriga utgifter engelska malux alkolås
regionchef stockholm
påsk gul färg
ford fiesta broken into
järva cykelled karta
sannolikt översätt engelska

Ersättningen motsvarar avdragsgilla utgifter i tjänsten. Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställda, under "Övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter.

Se gjennom eksempler på utgifter oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk. Du får göra avdrag direkt med hela utgiften för så kallade löpande kostnader, exempelvis material, telefon och resor. Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor för inkomståret 2020 och 23 800 kronor för inkomståret 2021) måste du däremot fördela utgiften … Vård / Omsorg . Fickpengskontot .


Jan ohlsson heute
el mundo in english

Kostnader som påverkar PGI-beräkningen. Om du har gjort avdrag för kostnader i arbetet, det vill säga för övriga utgifter (punkt 2.4 på deklarationsblanketten) eller 

När företaget får leverantörsfakturan bokförs utgiften som en leverantörsskuld. Kostnad: En kostnad är en periodiserad utgift, det vill säga du har fördelat utgiften till den eller de perioder den avser (till exempel då varan levererats eller tjänsten har utförts). Övriga utgifter ska redovisas det budgetår som utgifterna hänför sig till.