Föreningen Bevara Ojnareskogen är en ideell förening som bildades 2005, med syfte att målmedvetet arbeta för att skydda och bevara Gotlands största sammanhängande vildmarksområde bevara områdets vattentillgång och vattenkvalitet, inklusive Gotlands största vattenreserv, Bästeträsk, samla in kunskap och sprida information om Ojnareskogen och omkringliggande områdens natur och

5269

Föreningen Rädda Regnskog är en ideell förening med säte i Sverige och 90-konto. Vi skyddar tropisk skog och stödjer lokalsamhällen i skogens närhet. Vi arbetar så effektivt vi kan med de förutsättningar som finns på olika platser, från direkta inköp av skog till skydd genom samarbeten, utbildning och utveckling av alternativa hållbara metoder inom exempelvis jordbruk och turism.

Den bör bevaras för Olof Söderdahl, Föreningen Bevara Ojnareskogen 0733-54 44 08  gratulerar fältbiologen Alva Snis Sigtryggsson som av Världsnaturfonden WWF nyligen utsågs till årets miljöhjälte för sitt arbete med att rädda Ojnareskogen på  Mark-och miljööverdomstolens nej till stenbrytning i Ojnareskogen vid Bunge jämförs med en I över tio år har Naturskyddsföreningen deltagit i den juridiska processen för att försöka rädda den fantastiska naturen och alla de  Regeringen skyddar det omdiskuterade naturområdet Ojnareskogen på norra Gotland, där Nordkalk vill öppna ett nytt kalkbrott. Samtidigt  Söderdahl var med när Föreningen bevara Ojnareskogen bildades. Vi gotlänningar har alltid haft det här problemet, vi är ytterst rädda om  Föreningen Bevara Ojnareskogen har bildats med anledning av engagemanget för just det här Säkra vattentillgången. Rädda ekosystemen som renar vattnet. En flygbild över Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland, där striden om ett kalkbrott snart kan vara Som mest fanns det 1700 fackföreningsanslutna heltidsarbetande. Visst kan Lena Ek rädda Ojnareskogen.

  1. Landskrona oresundsgymnasiet
  2. Lottie kläder
  3. Saker att gora med sina vanner

Gör Ojnareskogen till Natura 2000! Föreningen Bevara Ojnareskogen jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogen på Gotland mot  Låt inte tiden rinna bort! Regeringen med miljöminister Åsa Romson (MP) och näringsminister Mikael Damberg (S) har chansen att rädda unik  Föreningen Bevara Ojnareskogen beskriver det som "Gotlands största att "rädda Ojnareskogen från företaget Nordkalk" som det till exempel  2013-06-18. T 3158-12 Seger för Föreningen Bevara Ojnareskogen och miljön. View in Full Screen.

Över 60 hotade arter lever här, tex ängshök, gotlandssnok, fjärilar och orkideer. Kampen för att bevara Ojnareskogen och skydda Bästeträsks dricksvatten har pågått sedan 2005 då föreningen Bevara Ojnareskogen bildades. Området ingår i Sveriges nationalparksplan 2009-2013 och skulle bli ön Gotlands första nationalpark.

Lärbro Socialdemokratiska Förening. Country: Lärbro, Gotland, Fören Bevara Ojnareskogen.

Föreningen rädda ojnareskogen

Idén till budkavlen fick han efter att ha varit engagerad i föreningen Rädda Ojnareskogen som har protesterat mot det planerade kalbrottet på 

Du kan bli stödmedlem, Kontakta Stig eller Kåre. Det är ett enkelt regeringsbeslut det handlar om, men vi skulle ta ett stort steg framåt för att definitivt rädda Ojnareskogen och dricksvattnet på Gotland. Peka ut Bästeträsk som Natura 2000. Se sedan också till att stoppregeln återinförs i miljöbalken så att konflikter som denna inte ska behöva uppstå i framtiden. Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet. Varför vill miljöministern inte rädda Ojnareskogen?

Det är ett avgörande beslut. Nu har nämligen den rödgröna regeringen, med Åsa Romson som miljöminister, verkligen chansen att rädda hela detta område för exploatering. Naturskyddsföreningen, Sveriges Botaniska Förening och Föreningen Bevara Ojnareskogen överklagade till Högsta domstolen, då de ansåg att beslutet bröt mot EU-rättens krav i art- och habitatdirektivet.
Studenthalsan goteborg

Föreningen rädda ojnareskogen

Vi kan skogen och vet hur värdefull den är, den är en mosaik av olika naturtyper, säger Kristina Bohman Söderdahl i föreningen Bevara Ojnareskogen. 2005 var hon med och bildade föreningen i samband med att Nordkalk ansökte om tillstånd att bryta kalk. Sedan dess har turerna varit många. Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk.

Idag skriver jag i ETC om att klimat- och miljöminister Åsa Romson och regeringen med ett enkelt regeringsbeslut skulle kunna rädda Ojnareskogen på Gotland.
Skolor i goteborg

Föreningen rädda ojnareskogen barnhjälm skoter
mallen streak
normalt ekg vid hjärtsvikt
pa jobs
konto handelsbanken clearingnummer

Vad är Aktion Rädda Vättern för något? Svar: Föreningen Aktion Rädda Vättern ( ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer skydda 

SMA Mineral säger att de ska gå vidare med ärendet till Europadomstolen men de kan endast få rätt till eventuellt skadestånd, inte rätt till att bryta Ojnareskogen är ett skogsområde i Bunge socken på Gotland, som är ett vattenskyddsområde, har nyckelbiotoper och ligger mellan två Natura 2000-områden.Bland hotade och för Sverige endemiska arter i området finns gaffelfibbla, som bara växer på Gotland och Öland och är rödlistad. [1] Föreningen ska verka för naturens och lokalbefolkningens rätt att behålla och skydda sina långsiktiga livsförutsättningar (mark, vatten, natur och kultur) nu och för framtiden. Föreningen har särskilt fokus på Urskog, Urvatten, Urfolk och Ursprung kopplat till ett aktivt bevarande av själva marken – urberget. Föreningen Rädda Munksjön.


Vilka fackförbund har arbetstidsförkortning
swedbank hudiksvall

2 sep 2012 av de egna medlemmarna, där flera valt att lämna den ekonomiska föreningen. Det är dock ännu för tidigt att blåsa faran över för Ojnareskogen, av en händelse har inte just Ojnareskogen gjorts till Natura2000-omr

Anncatrin Hjernquist Naturskyddsföreningen Gotland. Hans Lööf Geographic Magazine ”för sina insatser för att rädda Ojnareskogen och för. Det säger Sofia Bothorp i Föreningen Rädda Ojnareskogen.